פירוש שמות

שמות של אנשים הם צירופים של אינטליגנציות שמהם עולות משמעויות ויכולות שונות. שילוב האינטליגנציות (היכולות) המרכיבות את השם המלא של אדם מאפשרות התייחסות למבנה האישיות ופרופיל האינטליגנציות המרכיב את השם. שמו של אדם הוא המגבלה שלו וגם הפתח שלו לצמיחה. שמו של אדם כמו זרע ממנו צומח העץ כולו, על כן צריך לבדוק אם בעל השם מחובר לשמו או שהיה מעדיף להחליפו. במקרה של חוסר שביעות רצון מהשם, הדבר יכול לשקף גם את חוסר שביעות הרצון מהיכולות החבויות באותיות השם. שינוי השם יכול לסייע בשינוי הדימוי העצמי שנוצר עם השם ובעיקר שינוי החוויות שקשורות בו. כאשר אנשים מחזיקים בשמות עם עבר שאינם אוהבים, במקרים רבים שינוי שם יסייע ליכולת של אדם לברוא או לגלות את עצמו מחדש. להתחבר לאינטליגנציה של בראשית ולאינטליגנציות שהיו חסומות רק בגלל הדימוי שהשם העניק לבעליו.

שתפו חברים